Ponuka pre školy: Mesto, kde súdili Jánošíka

Program:

o 08:00 hod odchod z miesta východiska do Liptovského Mikuláša, ktorý nesie meno po svojom patrónovi, sv. Mikulášovi.
Je známe tým, že tu v r. 1713 bol odsúdený legendárny slovenský zbojník Juraj Jánošík, ale aj podpísané “Žiadosti slovenského národa“.
Prehliadka mesta, ktoré má okrem meštianskych domov niekoľko významných pamiatok.
Najznámejšou dominantou mesta je Kostol sv.Mikuláša, pôvodne postavený v gotickom slohu.
V klasicistickom slohu je postavený Evanjelický kostol, ako aj Židovská synagóga.
Počas našej návštevy uvidíme aj bývalý Župný dom, Pongrácovskú kúriu, bývalý Jezuitský kláštor, bývalý Katolícky dom, či budovu „Čierny orol“.

Počas dňa osobné voľno. Popoludní odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do 17:00 hod.

CENU za dopravu zájazdovým autobusom v závislosti od miesta východiska,
                  sprievodcu CK a vstupné vypracujeme na základe konkrétnej požiadavky

Odporúčaný počet: 42 platiacich žiakov, pedagogický dozor max. 4 osoby zdarma

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva – jediné svojho zamerania na Slovensku
Galéria P.M.Bohúňa, Dom fotografie, Múzeum Janka Kráľa, ktoré má štyri expozície:
1. Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš, 2. Tatrín a Žiadosti slovenského národa,
3. Rázusovie dom, 4. Židovská synagóga. Nepovinný príplatok: poistenie storna

TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!