Valtické vinobranie 03.10.2020 a Lednicko-Valtický areál

Program:

05:30 hod odchod zo Žiliny do Lednicko-Valtického areálu, ktorý je od roku 1996              

            zapísaný na listine Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Najrozsiahlejšia komponovaná krajina na svete ponúka návštevníkovi zážitky rôzneho druhu.

Romantické prechádzky, rozhľadne, kolonády, skleník, akvárium, zámky,

či cykloturistika a vodné športy, lákajú mnohých návštevníkov.

10:30 hod prehliadka historických miestností zámku Lednice, „rekreačnej chaty“ Lichtensteinovcov,

      a pobyt v areáli s možnosťou prehliadky Skleníka, v ktorom sú mnohé tropické a subtropické   
        rastliny, pešej prechádzky okolo jazera k Minaretu, plavby loďkou späť k zámku - fakultatívne.

Presun autobusom do Valtíc

13:30 hod prehliadka zámku v mestečku, ktoré je považované za hlavné mesto vína v Čechách.
V jeho podzemí je umiestnený Národný salón vín.

Po prehliadke zámku osobné voľno na „Valtickom vinobraní“, ktoré sa koná na námestí Svobody.
Počas celého dňa sa koná bohatý kultúrny program, predaj burčiaku a vína, ako aj povestný „jarmark“.

16:30 hod prehliadka vínnej pivnice spojená s degustáciou vína – za príplatok.


18:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 22:00 hod.,


CENA: 23 €/osoba za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK

 

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 2 €/osoba

                                           Vstupné -úhrada pri objednávke              dosp. os.           65+,ZŤP, 6-18 r.     

                                           Lednice                                                                 8,50 €                       6 €

                                           Skleník Lednice                                                 3,50 €                   2,50 €

                                           Valtice                                                                   8 €                             6 €

                                           Vínna pivnica vrátane degustácie                           4 €/os.
                             
Výdavok na mieste: vstupné na vinobranie cca 150 Kč

Vstupné sa počas roka môže zmeniť !               

ZDIEĽAJTE!