Ponuka pre školy: Oswiecim, Oswiecim - Krakow

Návrh programu:

OSWIECIM - KRAKOW

06:00 hod odchod zo Žiliny do Oswiecimu
09:00 hod cca 3,5-hodinová prehliadka Múzea,
po prehliadke odchod do Krakowa pod Wawel, pešia prehliadka historického centra: Rynek s príjemnou atmosférou pešej zóny, so známymi Sukienicami, Mariánskym kostolom,
pokračovanie k Barbakanu, osobné voľno.
17:30 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:30 hod.

CENA: cca 39,00 €/žiak


OSWIECIM

06:00 hod odchod zo Žiliny do Oswiecimu, cca 3,5-hodinová prehliadka Múzea,
cestou späť možnosť zastávky na nákupy v Bielsko-Biala,
alebo návšteva zámockého areálu v Pštine: rozľahlý krajinársky park ponúka
možnosť prechádzky v príjemnom prostredí okolo jazierok - zdarma, návštevu skanzenu,
zubrej obory a samotného zámku, nazývaného aj Poľské Versailles – za príplatok
Predpokladaný návrat do Žiliny od 17:00 hod do 19:00 hod., podľa dohody.

CENA: cca 31 € /žiak

OBJEDNAJTE SI EXKURZIU DO OSWIECIMU VČAS !
ZABEZPEČÍME VÁM SLOVENSKY ALEBO ČESKY HOVORIACEHO SPRIEVODCU.

Ako postupovať? Požiadavku na približný, alebo konkrétny termín nám doručte podľa možnosti 3 mesiace vopred.
Na základe potvrdenia od múzea Vám ponúkneme konkrétny termín a hodinu.
Ak Vám bude vyhovovať, je potrebné najneskôr do 24 hodín zaslať menný zoznam všetkych osôb s uvedením priezviska a mena.
Následne Vám termín záväzne potvrdíme a oznámime dátum, do ktorého je potrebné exkurziu zaplatiť.

V prípade nutnosti ponúknutý termín stornovať, do 10 dní pred realizáciou neúčtujeme žiadne poplatky a uhradné zálohy vrátime v plnej výške.
V prípade storna 9-5 dní pred odchodom je stornopoplatok 350 eur pri skupine 42 platiacich,
4 – 1 deň storno nie je možné, stornopoplatok je 100%, okrem prípadu dokladovateľnej karantény v škole,
kedy vrátime sumu zníženú o vstup do múzea.
Zaplatené vstupné vrátime, len ak múzeum bude akceptovať storno.

V mennom zozname môžete do odchodu zmeniť najviac 10% mien.

V prípade zníženia počtu osôb, pre ktoré bola vypočítaná cena, zvýši sa cena na osobu aritmetickým priemerom a naopak..

Cenu kalkulujeme pri predpokladanom počte platiacich 42 osôb za dopravu zájazdovým autobusom,
vstup do Oswiecimu (miestny sprievodca a súchadlá) a sprievodcu CK.

Pri inom počte platiacich osôb, alebo pri odchode z iného miesta v SR, Vám cenu prepočítame.

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION  2 €/os., ktoré kryje tieto výdavky
poistenie liečebných nákladov v zahraničí
asistenčné služby v zahraničí
poistenie batožiny
poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
úrazové poistenie
poistenie storna zájazdu vo výške 80% stornopoplatku (20% je spoluúčasť poisteného)
poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb
poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii

Ak si zaplatíte zájazdové poistenie a nebudete sa môcť na exkurzii zúčastniť pre chorobu, odškodní Vás poisťovňa.
Viac info o poistení na našom webovom sídle v záložke Poistenie.


TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY
 

ZDIEĽAJTE!