Zaniknutá sláva banských miest na východnom Slovensku 06.08.2022

PROGRAM:

06:00 hod odchod zo Žiliny cez Poprad do Gelnice, prehliadka najstaršieho a najvýznamnejšieho slobodného kráľovského mesta
na východnom Slovensku. Mesto, ktoré v 14. a 15. storočí zažívalo obdobie rozkvetu, bolo po bitke pri Moháči
niekoľkokrát vypálené a trpelo aj v 17. storočí v dôsledku protihabsburgských stavovských povstaní.
Po dlhom období ničenia kuruckými a cisárskymi vojskami zažila Gelnica stavebný rozmach
a oživenie banskej činnosti ťažbou pyritu na výrobu kyseliny sírovej.
Najvýznamnejšou živnosťou sa napokon stalo klinčikárstvo a reťazárstvo a gelnické klince a reťaze boli známe v celom Uhorsku.
Po prehliadke fotostop v Smolníku, ktorý založili Gelničania na mieste bohatého ložiska medených rúd.
V r. 1325 tu vznikla, podobne ako v Kremnici, banská komora a v r. 1327 získal Smolník od kráľa Karola Róberta mestské výsady.
V čase panovania Žigmunda Luxemburského razili v Smolníku strieborné mince označené písmenom S
a mincovňa tu pôsobila aj v časoch panovania Márie Terézie. Začiatkom 19. stor. tu pracovalo až 14 raziacich strojov,
na ktorých 500 zamestnancov produkovalo mesačne až pol milióna mincí.
Po katastrofálnej povodni v r. 1813, ktorá zatopila baňu, zanikli všetky banské úrady a inštitúcie.
Preto štát zriadil v budove Dvorskej komory závod na výrobu cigár.
Písal sa rok 1905 kedy požiar zničil školu, kostol, tabakovú továreň a 129 domov.

Po fotostopke pokračovanie do klimatických kúpeľov Štós, ktoré vďačia za svoj vznik
majstrovi z továrne na výrobu nožov z neďalekej obce Štós. Róbert Komporday, znalec a milovník prírody,
veľký propagátor vodoliečby a klimatickej liečby, založil v r. 1881 Štósku vodoliečebnú spoločnosť,
ktorá dala na svahu Smolníckych vrchov postaviť prvý vodoliečebný ústav.

Po osobnom voľne na obed pokračovanie do Medzeva, ktorý v minulosti patril jasovským premonštrátom.
Od 16.stor. je známe medzevské hámorníctvo, ktoré sa preslávilo najmä v 19. stor.,
kedy v Nižnom Medzeve pracovalo 109 hámrov a 198 vyhní.
Po roku 1918 pokračovali v železiarskej tradícii už len dve menšie továrne.
Návšteva Múzea kinematografie rodiny Schusterovej a fotostop pri expozícii Hámor.

17:00 odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:00 hod.

CENA: 44 € /os. za zájazdový autobus a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: domáce UNION poistenie 1 €/ osoba vstupné

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA

ZDIEĽAJTE!