Údolie sto zámkov a záhrad pod masívom Krkonôš 02.-05.07.2022

JELENIA HORA – ÚDOLIE RIEKY BOBR - KOWARY – KARPACZ – PRZESIEKA
- HRAD CHOJNIK – KÚPELE SLIEZSKE TEPLICE – KLÁŠTOR KRZESZÓW

Jelenia Hora v centrálnej časti Sudet má na ploche 102 km2 30 zámkov a palácov s krásnymi historickými parkami.
Mierne zvlnená krajina ponúka nádherné pohľady na Krkonoše s majestátnou Sněžkou, ktorú vidieť azda z každého miesta.
Túto utešenú krajinu, ktorá nemá v strednej Európe obdobu, nazývali v 19. storočí Sliezsky nebeský raj,
neskôr ju prirovnávali k zámkom na Loire a dnes Údolie zámkov a záhrad Jelenohorskej doliny.
Údolie je národnou kultúrnou pamiatkou Poľska a miestna nadácia sa snaží získať ochranu, propagáciu a rozvoj celého územia
zápisom do svetového dedičstva UNESCO.

PROGRAM:
1.deň: 02.07.2022 – sobota
06:00 hod odchod zo Žiliny do Poľska, prechádzka ku farebným jazierkam, ktoré vznikli v krásnom prírodnom prostredí
zatopením povrchových lomov. Nájdeme tu žlté, purpurové, blankytné, aj zelené. Pokračovanie na ubytovanie v Jelenej Góre.
Prehliadka mesta, v ktorom sa zachovalo viacero architektonických pamiatok. Patrí medzi ne Wojanovská brána s vežou
a zvyšky múrov zo 14. storočia, Radničné námestie s Radnicou z polovice 18. storočia, ktoré obklopujú nájomné domy
z minulého storočia postavené v štýle pôvodných, historických. Najstaršia sakrálna pamiatka v meste je Kostol sv. Erazmusa a Pankrácia
a veľkolepý je areál Evanjelického kostola Povýšenia svätého kríža s lapidáriom. Pekný výhľad na okolie sa naskytá z vyhliadkovej veže.
Večera individuálne v mieste ubytovania.

2. deň: 03.07.2022 – nedeľa
Po raňajkách odchod do údolia zámkov. Začiatok jeho slávy sa datuje na začiatok 19. storočia, kedy si malebné podhorie Krkonôš
obľúbila pruská kráľovská rodina a kráľ Fridrich Vilém III. dal v Myslakowiciach upraviť starší zámok na luxusné sídlo.
Vzápätí na to došlo k prestavbe ďalších zámkov, v ktorých sa schádzala aristokracia z celej Európy, vrátane ruskej cárskej rodiny.
Zavítal sem aj Chopen, Goethe, či šiesty prezident USA John Quincy Adams… Celodenný okuh: Palác vo Wojanove,
ktorý premenili na luxusný hotel na prehliadku nie je prístupný. Nádherný anglický park však poskytuje romantické pohľady nielen na zámok,
ale aj jeho okolie. Len rieka Bobr oddeľuje zámok vo Wojanove od zámku Lomnica, ktorý pozostáva z vlastného zámku tzv. Velkého paláca
a Malého paláca, ktorý volajú Vdovský dom. Ten dnes slúži ako hotel. Obe stavby obklopuje nádherný historický park a hospodársky dvor so stajňami,
stodolami a úžitkovou záhradou. Po prehliadke zámku osobné voľno na obed v miestnej reštaurácii.
Po obede pokračovanie k vodnému zámku Karpniki, ktorý je obklopený parkom s obnovenými rybníkmi.
Cestou do Bukovníka sa naskytajú krásne výhľady na Krkonoše a ich najvyššiu horu Sněžku. Po prehliadke areálu pokračovanie do mestečka Kowary.
V parku miniatúr možno vidieť takmer všetky zámky a paláce údolia v mierke 1:25, aj tie, ktoré doposiaľ obnovené neboli a sú z nich ruiny.
Pred odchodom na ubytovanie fotostop pri Tirolskom dome a zastávka na večeru v Milkówe. Ubytovanie ako v predošlý deň.

3. deň: 04.07.2022 – pondelok
Po raňajkách prechádzka po kúpeľoch Cieplice Slaskie, ktoré sú súčasťou Jelenej Hory. Malebné mestečko
s malým námestíčkom, kostolom, bývalým kláštorom, zámkom a parkom má niekoľko termálnych prameňov,
kde sa liečia ochorenia pohybového ústrojenstva, zraku a ľadvín. V bezprostrednej blízkosti vybudovali ďalší park – Nórsky.
Založil ho majiteľ továrne na výrobu papierenských strojov, aby oddelil továreň od sídliska pre robotníkov.
Pokračovanie do turistického strediska Karpacz, na ktorého okraji nájdeme kostol Wang, prenesený z Nórska,
aby ho tak zachránili pred likvidáciou. Po jeho prehliadke v prípade priaznivého počasia výjazd sedačkou na Kopu
a turistika na Sněžku (2,3 km, cca hodina, prevýšenie 274 m) a prípadne aj k Malému stavu (2,3 km, 40 min, preníženie 184 m.)
Návrat sedačkou do údolia. Neskôr popoludní pokračovanie autobusom do Przesieky, kde jedna zanietená rodina vybudovala
nádhernú japonskú záhradu, v regióne ojedinelú. Aby sme tú krásu mohli vidieť, čaká nás od autobusu prechádzka

približne pol hodiny (1,3 km) v lesnom prostredí s miernym prevýšením.
Návrat na ubytovanie, večera individuálne v mieste ubytovania.

4.deň: 05.07.2022 – utorok
po raňajkách výstup na hrad Chojník, najvyšší hrad niekdajšieho kniežatstva, z ktorého pochádza „najdrahšia“ manželka Karola IV., Anna Svidnická.
Hrad nebol nikdy dobytý, ale po zásahu blesku v roku 1675 vyhorel a už nikdy nebol obnovený. Majestátna zrúcanina stredovekého hradu,
ktorý bol postavený ako súčasť opevnenia na ochranu piastovského kniežatvstva, ponúka výhľad na rozľahlú panorámu Krkonôš.
Po prehliadke hradu návrat do údolia, osobné voľno na obed, pokračovanie ku kláštoru Krzeszów, perle stredoeurópskej barokovej architektúry,
ktorá usiluje o zápis medzi pamiatky UNESCO. Po prehliadke veľkolepého areálu a kostola pokračovanie v ceste späť, predpokladný návrat do Žiliny do 21:00 hod

Cena: 299 €/osoba za dopravu zájazdovým autobusom, 3 x ubytovanie hotel 3*, raňajky a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: Union zájazdové poistenie 10 €/ osoba, alebo Pandemic 16 €/osoba Výdavok na mieste: vstupné

CK A-TOURS je poistená proti úpadku v poisťovni UNION č.11-64658.

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!