V roku 2022 sme realizovali:Vinohradníctvo na Pálave a Slávnosti mandľovníkov a vína 26.03.2022

Program:

06:00 hod odchod zo Žiliny do Mikulova. Prehliadka mesta, k rozvoju ktorého v minulosti prispel príchod novokrstencov v roku 1526,
ktorí sem priniesli mnohé poznatky so západu, keď ich vypovedali zo Švajčiarska. O ich pôsobení rozpráva náučný chodník v centre mesta,
ktorý začína pri pohrebnej kaplnke rodu Dietrichsteinov, ktorá je prístupná za poplatok.
Na námestí v minulosti vyrástol rad renesančných domov, ktoré si dodnes zachovali takmer nezmenenú podobu.
K najvýznamnejším patrí dom U Rytířu so sgrafitovou výzdobou a tzv.kanovnický dom.
Ozdobou námestia je monumentálne barokové súsošie Najsvätejšej Trojice.

K najznámejším pamiatkám nesporne patrí zámok, v ktorom je umiestnená expozícia vinárstva.
V zámockej pivnici je umiestnený obrí sud, ktorý patrí k najväčším v Európe. Pochádza z roku 1643 a zmestí sa do neho objem 135 tisíc fliaš vína.

Pokračovanie do Hustopeče, kde sa nachádza jedna z najväčších botanických rarít na Morave, Mandľovníkové sady.
Sú unikátne nielen v ČR, ale v celej strednej Európe. Na ploche 4 hektáre tu rastie 1200 stromov,
ktoré kedysi patrili čokoládovni Zora Olomouc, neskôr Nestlé.

Mandľovníkové sady sú udržiavané v rámci ekologického poľnohospodárstva a lúky spásajú ovce.
Cez sady vedie náučný chodník s informačnými panelmi, drevenými posedeniami a 14 m vysokou rozhľadňou, ku ktorej vystúpime.
Neďaleko nej nebudú chýbať stánky s občerstvením.

Práve v tento deň sa v Hustopeči konajú Slávnosti mandloní a vína sprevádzané bohatým kultúrnym programom.
Na námestí prebieha mandľový jarmok s mandľovými špecialitami, likérmi, pivom a otvorené budú
aj pivnice miestnych vinárov, pri ktorých sa zastavíme cestou z mandlovníkových sadov.

CENA: 39 € /osoba za zájazdový autobus a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 2,50 €/ osoba

Vstupné – platba na mieste: vstupné do zámku, na rozhľadňu a na jarmok

ZDIEĽAJTE!