Budapešť 10.10.2020

Mesto staršie ako Viedeň má nádhernú polohu na oboch brehoch Dunaja a pre jeho historické pamiatky, zapísané na Listine svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva UNESCO, ho ročne navštevuje veľké množstvo turistov.

PROGRAM:
05:15hod odchod zo Žiliny do Budapešti.
10:45hod prehliadka interiérov Parlamentu s výkladom a tlmočníčkou do Slovenčiny –za príplatok.
Pokračovanie autobusom na vrch Gellért s Citadelou, ktorú dal v 19. stor. vybudovať František Jozef I., ale už včase svojho vzniku
nezodpovedala požiadavkám doby.
Dnes je z nej krásny výhľad na celé mesto  a patrí k najnavštevovanejším miestam Budapešti. Osobné voľno na obed a peší zostup ku skalnej jaskyni,
v ktorej navštívime nezvyčajný kostol–za príplatok. Pokračovanie autobusom k Opere.
16:00 hod prehliadka interiérov Opery –za príplatok.
Budapeštianske obecenstvo, ktoré zavítalo do viedenskej opery túžilo aj doma počúvať diela známych umelcov v luxusných interiéroch.
Preto postavili honosnú budovu na elegantnej Andrássiho triede podľa plánu Miklósa Ybla. Grandióznu stavbu, ktorá pripomína parížsku Operu
veľkoryso podporoval aj František Jozef I.
Javiskový mechanizmus patril v tej dobe medzi najmodernejšie. Dodnes je budapeštianska Opera známa výborným repertoárom
a skvelými umeleckými výkonmi. Vidieť pompézne foye, elegantné schodisko a vypočuť si prekrásne árie patrí k nevšedným zážitkom.
Na záver dňa jazda najstarším metrom na Európskom kontinente, tretie najstaršie na svete, ktoré bolo postavené pri príležitosti 1000. výročia príchodu maďarov na toto územie, a otvorené v r. 1896. Spája centrum mesta s mestským parkom. Miléniová podzemná dráha je dnes technicko-priemyselnou pamiatkou a od r. 2002 je zapísaná na Zozname svetového dedičstva UNESCO. Pri jej stavbe zadávatelia kládli dôraz na to, aby jednotlivé stanice boli výstavné, a tak získali krásnu secesnú výzdobu. Obložené sú keramickými dlaždicami žltej a hnedej farby, podporné stĺpy majú ozdobné hlavice.

Cca 18:00hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 23:00 hod

CENA: € 33,50/os. za dopravu zájazdovým autobusom, tlmočenie v Parlamente a Opere, audioslúchadlá počas prehliadok a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok:poistenie do zahraničia UNION 2€/os.

Orientačné vstupné na osobu-úhrada pri objednávke: Parlament 11€, Opera 6,50€, cest. lístok na metro 1,20 €- nad 65 r. zdarma, kostol v skalách 2 €
 

ZDIEĽAJTE!