výlet do čias Rímskeho impéria a barokové sídlo princa Eugena Savojského 23.07.2022

PROGRAM:
06:00 hod odchod zo Žiliny do Petronell Carnuntum. Na priesečníku jantárovej cesty a cesty popri Limes- Romanus

sa popri vojenskom tábore v polovici 1. storočia n. l. vyvinulo občianske mesto Carnuntum,

neskôr hlavné mesto rímskej provincie Horná Panónia. V čase svojho najväčšieho rozkvetu

bolo porovnateľné s Kolínom, Trierom, či Yorkom. Jeho sláva dávno zanikla, ale my môžeme pri našej návšteve

v Prírodnom múzeu v Petronelle nahliadnuť do každodenného života majetných a hrdých rímskych občanov.

Dom občana Lucia, obchodníka s látkami, stĺporadie pri Villa Urbana, či čarovné rímske záhrady plné kvetov

nám to umožnia. Amfiteáter je jedinou pôvodnou ešte viditeľnou súčasťou bývalého vojenského mesta.

Zachované múry pochádzajú z novšej prestavby približne z konca 2. storočia n. l.


V kúpeľoch Bad Deutsch- Altenburg architekt Dridrich Ihmann vybudoval šperkovnicu archeologického parku

- múzeum Carnuntinum- v štýle vidieckej vily a v roku 1904 ho slávnostne otvoril rakúsky cisár Franz Joseph.

Šperky, náradie, zbrane, ale i kultové predmety sú zreštaurované s mimoriadnou presnosťou.

 

Popoludní pokračovanie do Schlosshofu,
14:00 hod návšteva barokového sídla princa Eugena Savojského, ktorý bol jeho najznámejším majiteľom:
ako jedna z mála známych osobností, si od svojich rovesníkov zaslúžil uznanie už počas svojho života.
Mária Terézia si tu zas zriadila svoje vdovské sídlo a jej syn, cisár Jozef II., financoval jeho prestavbu.

Nádherný komplex kniežacieho paláca, umelecky tvarované terasovité záhrady a idylický statok,

sú dnes po dôkladnej rekonštrukcii prístupné turistom. Ponúkajú tak ucelený obraz o kultúre bývania

v čase baroka. Rozľahlá záhrada usporiadaná v siedmich stupňovitých terasách siaha až ku rieke Morave.

Len máloktoré barokové parky Európy môžu súťažiť s krásou parku, ktorý založili pre princa Eugena.


17:15 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:00 hod


CENA: € 33/os. za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK


Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 2,50 €/os.

 

Orientačné vstupné: Carnuntum 10 €/skupinové vstupné;
                                         zámok Schlosshof 15 €/dosp.os.; 13 €/seniori nad 60 r., ZŤP, študenti 19-25 r.; 9 €/6-18 r.

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!