v ponuke na rok 2022 se mali: Vlčnov - Jízda králu 28.05.2022

Vlčnov - Jízda králu 28.05.2022

NEHMOTNÉ DEDIČSTVO ZAPÍSANÉ NA ZOZNAME UNESCO


PROGRAM:

07:00 hod odchod zo Žiliny do Vlčnova, kde sa koná veľkolepá prehliadka tradícií moravského Slovácka „Jízda králů“,
ktorá má korene hlboko v minulosti. Od roku 2011 je zapísaná na zozname UNESCO.
Sprievod tvoria osemnásťroční mladíci, ktorí by v minulosti mali nastúpiť na vojnu.
Musia obstáť v jazde na koni a dokázať, že už nie sú malí chlapci.
Od divákov vyberajú dary pre samotného kráľa, ktorým je mladý chlapec z miestnej rodiny.
Všetko sprevádza ľudová hudba, spev, tanečná zábava a samozrejme výborné jedlo a víno.
Táto farebná a veselá udalosť prilákala v minulosti mnoho umelcov. Patril medzi nich napríklad Alfons Mucha,
francúzsky sochár Rodin, či maliar Jožo Uprka, ktorý ju zvečnil na svojom najznámejšom impresionistickom plátne.
Sprievodný program je veľmi bohatý a nechýba ani tradičný Jarmok.

Cca o 15:30 hod odchod na cestu späť, zastávka v Uherskom Brode, prechádzka po meste,
predpokladaný návrat do Žiliny do 19:00 hod.

CENA: € 25/os. za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 2,50 €/os.

Výdavok na mieste: orientačné vstupné na „Jízdu králů“ 150 Kč/dosp. os.; 100 Kč/deti od 15 r.,  dôchodcovia
                                                                                                                   Zdarma/ deti do 15 r., ZŤP, ZŤP/S

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!