Tajov - Banská Bystrica

TERMÍN: podľa dohody

Návrh programu:
07:00 hod odchod zmiesta východiska exkurzie do Tajova
10:00 hod návšteva Pamätného domu J.G.Tajovského–významného predstaviteľa slovenského literárneho realizmu.
Spisovateľ prežil v Tajove svoje detstvo a študentské roky. Expozícia v Pamätnom dome dokumentuje život a tvorbu nielen jeho, ale aj jeho manželky spisovateľky Hany Gregorovej, ako aj históriu Tajova.
Vstupná miestnosť zachytáva históriu obce a život a dielo Jozefa Murgaša, druhá a tretia sú venované životu a literárnemu dielu J.G.Tajovského. Štvrtá miestnosť má etnografický charakter, kde sa zachoval pôvodný interiér pitvora s ohniskom a udiarňou.
Piata miestnosť dokumentuje život a dielo spisovateľky Hany Gregorovej.

Po prehliadke odchod do Banskej Bystrice
12:00 hod návšteva Múzea SNP, ktoré dokumentuje aktívnu účasť Slovákov
v boji proti fašizmu. Expozícia je rozdelená do tematických celkov, z ktorých každý prezentuje inú kapitolu historického vývoja slovenských a svetových dejín.
Súčasťou expozície sú aj dva krátke videoprogramy.Ústrednou témou je protifašistický odboj a jeho vyústenie do SNP ako súčasti európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny.
Vrámci objektívneho dokumentovania sú prezentované aj represívne akcie pseudopartizánov a asociálnych živlov, ku ktorým došlo na povstaleckom území.

Prehliadka historického centra mesta , ktoré je mestskou pamiatkovou rezerváciou.
Na námestí sa nachádza Katedrála svätého Františka Xaverského, biskupský palác,
ako aj domy niekdajších bohatých obyvateľov mesta: Thurzov dom, Benického dom a ďalšie.
Bezprostredne na námestie naväzuje Areál mestského hradu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Spolu s Kostolom Nanebovzatia Panny Márie, či Kaplnkou
sv. Barbory určite stoja za návštevu.
Podľa záujmu osobné voľno.

cca o15:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat východiska exkurzie
do 17:00 hod

CENA: za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK vzávislosti od miesta východiska a počtu platiacich.

Odporúčaný počet: 42 platiacich žiakov, pedagogický dozor max. 4 osoby

Nepovinný práplatok: vstupné

ZDIEĽAJTE!