Mošovce - Martin

TERMÍN: podľa dohody


Návrh programu:

07:30 hod odchod z miesta východiska exkurzie do Mošoviec,
návšteva Rodného domu Jána Kollára, na ktorom je jeho známy citát:
“Slávme slávne slávu Slávov slávnych“. Slávny rodák navštevoval školy vMošovciach, Kremnici, B.Bystrici a Bratislave. Neskôr študoval v nemeckom meste Jena,
kde sa zaľúbil do Frideriky Schmidtovej. Tá sa objavuje vpodobe alegorickej Míny v najslávnejšej básnickej zbierke Slávy dcera. Kollárovo meno sa úzko spája s myšlienkou slovanskej vzájomnosti, v ktorej videl spásu malých európskych slovanských národov v náručí veľkého Ruska.
Kvôli tejto myšlienke sa dostával do konfliktu smnohými vtedajšími vzdelancami,
ktorí sa usilovali o samostatný a nezávislý národ.

V Mošovciach sa narodil aj ďalší zo známych osobností: Frico Kafenda –slovenský hudobný skladateľ. Jeho rodný dom sa nezachoval. Nájdeme tu však ukážku pôvodných mošovských domov.
K najkrajším pamiatkam regiónu nepochybne patrí mošovský révaiovský rokokovoklasicistický kaštieľ. Pôvodne dvojpodlažná budova je situovaná na okraji rozsiahleho parku. Po 2.svetovej vojne kaštieľ slúžil ako Štátny detský domov pre vojnové siroty, neskôr ako osobitná škola internátna. V minulých rokoch atraktívne interiéry tejto historickej stavby niekoľkokrát využili filmári: nakrúcal sa tu napríklad Alžbetin dvor. Dnes slúži ako Park Hotel. Samotný park patrí medzi najväčšie na strednom Slovensku: skupiny stromov sa striedajú s voľnými priestranstvami a vodnými plochami.
V jeho výbežku si dali Révaiovci postaviť Mauzóleum. Dnes zrekonštruovaný objekt slúži ako Múzeum mošovských remesiel. Raritou regiónu je exemplár stromu ginko bilboa.
Sústavu rybníkov, ktoré nechal v r. 1890 a neskôr vybudovať barón František Révai,
dnes využíva odborné učilište poľnohospodárske a rybárske na odborný výcvik
pre svojich žiakov, ale aj na podnikateľské účely.

Cca o10:00 hod odchod do Martina, prehliadka mesta, možnosť návštevy Literárneho múzea alebo iného podľa výberu, osobné voľno.
Cca o14:00 hod odchod na cestu späť,
predpokladaný návrat do východiska exkurzie do 14:30 hod.

CENA: za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK vzávislosti od miesta východiska a počtu platiacich osôb.

Odporúčaný počet: 42 platiacich žiakov, pedagogický dozor max. 4 osoby zdarma

Nepovinný príplatok: vstupné

ZDIEĽAJTE!