Banská Štiavnica

TERMÍN: podľa dohody

-mesto, ktoré bolo už v r. 1950 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu
má Kostol sv. Kataríny, hlavné námestie Svätej Trojice a ďalšie pamiatky.
Sú natoľko vzácne, že historické centrum bolo v roku 1993 zaradené do zoznamu
World Heritage UNESCO.
V najstaršom a najvýznamnejšom banskom meste na Slovensku bola založená
najstaršia vysoká technická škola na svete.
V18. storočí tu prebiehala najväčšia ťažba striebra v celej Európe.
Nevyhla sa mu ale hrozba tureckých nájazdov, a to sa odrazilo v architektúre mesta,
ktoré stavalo obranné múry.
Bohatá história je zachytená v múzeálnych zbierkach.
Kammerhof –komorský dvor –najväčší stavebný komplex v Banskej Štiavnici
sprístupňuje expozíciu Baníctvo na Slovensku a Dejiny knižnej kultúry v B. Štiavnici.
K histórii baníctva neodmysliteľne patria aj tradície a ľudové umenie baníkov.

Počas Vašej návštevy sa Vám odkryje aj príbeh lásky Maríny Pischlovej
a Andreja Sládkoviča
, keď pôjdete okolo Domu Maríny, a možno budete počuť kroky
chudobného študenta z Krupiny, keď sa ponáhľal z lýcea dolu námestím.

V Banskej Štiavnici nájdeme aj rodný dom Deža Hoffmanna –dvorného fotografa
skupiny Beatles.

Vnímavý návštevník objaví v Banskej Štiavnici omnoho viac. Poďte to snami skúsiť!

Návrh programu:
07:00 hod odchod do Banskej Štiavnice, pešia prehliadka mesta
10:00 hodnávšteva Banského múzea v prírode –fáranie do bane
11:30 hod presun do historického centra, návšteva múzea podľa výberu,
prehliadka mesta, osobné voľno
15:00 hod odchod do na cestu späť, predpokladaný návrat do 17:30 hod

Cena: za zájazdový autobus a sprievodcu CK v závislosti od miesta východiska exkurzie
             a počtu platiacich osôb

Odporúčame min. 42 platiacich, pedagogický dozor max. 4 osoby zdarma

Nepovinný príplatok: vstupné

ZDIEĽAJTE!