Múzeum masiek, lisovaný olej, ochutená horčica a Levický hrad 17.07.2021

LIŠOV - SUDOVCE – DUDINCE - LEVICE

Program:

06:00 hod odchod zo Žiliny cez Martin a Zvolen
09:00 hod príchod do Lišova, kde v tradičnom dome z roku 1916
s pôvodným a originálnym zariadením môžete nazrieť
do ľudovej architektúry v Honte. Súčasne si môžete pozrieť
jedinečnú expozíciu masiek z celého sveta, Keltské obydlie,
ktoré bolo postavení v spolupráci s viacerými európskymi krajinami
a nechýba ani malý obchodík s miestnymi výrobkami.

Po prehliadke cca o 10:15 hod pokračovanie do Súdoviec,
kde stojí najstarší strom svojho druhu na Slovensku – Ginko biloba
(dvojlaločné). Niekdajšiu slávu regiónu vystriedala prítomnosť,
ktorú prezentuje rodinná firma, v ktorej môžete zažiť nielen lisovanie,
ale aj ochutnať čerstvo lisovaný olej s mnohými príchuťami
a miestnu horčicu. Domáci porozprávajú o možnosti využitia
ich výrobkov a ak ostane suchý chlebík z ochutnávky,
môžete nakŕmiť ich húsky.
Ich výrobky si môžete priamo u nich nakúpiť.

12:30 hod pokračovanie do Dudiniec, osobné voľno na obed.
Po obede prechádza ku Rímskym kúpeľom,
ktoré tvorí 32 kamenných bazénov vytesaných do travertínu.

14:30 hod pokračovanie do Levíc, centra najväčšieho okresu
na Slovensku s rozlohou 1551 km2.
Ich najstaršou architektonickou pamiatkou a ozdobou mesta
je hrad z 13.storočia, ktorého prvým známym majiteľom bol
Matúš Čák Trenčiansky. V 16. storočí bol častým miestom bojov
proti Turkom. Nevyhol sa ani stavovským povstaniam
Františka II. Rákocziho proti Habsburgovcom,
kedy bol ťažko poškodený a napokon sa ho Rákocziho kuruci
rozhodli v r. 1709 zničiť.
Dnes sú jeho ruiny zakonzervované. V areáli sa zachoval
Dobóovský kaštieľ, ktorý patrí k najzachovalejším pevnostným
komplexom zo 16. stor. na južnom Slovensku
a Kapitánsky dom, v ktorom sídli Tekovské múzeum.
Najvýznamnejšou stavbou mesta, ktorá prežila všetky pohromy,
je rímsko-katolícky farský kostol sv. Mikuláša,
ktorý je patrónom mesta. Hlavná loď kostola vznikla ešte
pri založením mesta v 14. storočí.

18:00 odchod na cestu späť,
predpokladaný návrat do Žiliny do 20:30 hod.

CENA: 30 € /os. za zájazdový autobus a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: domáce UNION poistenie 1 €/ osoba
                                               vstupné Levický hrad

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM
A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!