Jedinečné pamiatky Novohradu 27.06.2021

                           HORNÝ TISOVNÍK – ĽUBOREČ – HALÍČ - DIVÍN
PROGRAM:

06:00 hod odchod zo Žiliny cez Zvolen do oblasti, kde miestni evanjelici augsburgského vyznania
pochovávali svojich blízkych približne v rokoch 1870 - 1911 na suchom a vyvýšenom mieste,
ktoré sa nedalo inak využiť.    
Na hroby umiestnili náhrobné kamene, ktoré sú vyznaním jednoduchého človeka, jeho života a viery,
do ktorých vložili svoje umenie prameniace z jednoduchosti materiálneho sveta,
ale bohatstva sveta duchovného. Monotónnu sivú farbu kameňa zdobili symbolmi
tradičného roľníckeho prostredia, ktoré zobrazovali vtáky, chrobáky, rastliny, či geometrické tvary,
ale aj štylizované kruhové kvety, kry, vetvičky. Ciferník hodín na náhrobníku hovoril o čase úmrtia.
Pri tom využívali aj farbu, najčastejšie modrú, červenú a bielu.

Po prehliadke areálu pokračovanie do dedinky Ľuboreč, kde stojí gotický evanjelický kostol
pravdepodobne zo 14.stor. Interiér zdobia hodnotné fresky zobrazujúce motívy Zvestovania,
Klaňania sa troch kráľov, Korunovania Panny Márie a cyklus dvanástich apoštolov.
V čase reformácie bol upravený pre potreby cirkvi, kedy začal slúžiť pre protestantské bohoslužby.

Predpoludním presun do Starej Haliče, fotozastávka pri najväčšej drevenej zvonici Slovenska.
S jej vznikom sa spája legenda, ktorú sa určite dozviete.

Len kilometer odtiaľ, na kopci, stojí vzácny klenot Novohradu -  zámocký hotel Galícia Nueva -
obklopený francúzskym parkom a lesoparkov s jazierkom.
13:00 hod prehliadka noblesných interiérov, ktoré stoja za to, alebo posedenie pri kávičke,
či prechádzka po parku.

15:00 hod pokračovanie do Divína, kde sa nachádza Zichyho kaštieľ zrekonštruovaný
        do peknej podoby vďaka príspevku z Európskej únie.
16:00 hod prehliadka expozície o histórii obce Divín v priestoroch pod zrúcaninou hradu Divín.
17:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do 19:30 hod.

CENA: 33 €/ os. za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: domáce UNION poistenie 1 €/osoba
vstupné                                           dosp.os         + 65 r.
zámocký hotel Galícia Nueva        7 €                5 €      max 15 osôb v skupine
Zichyho kaštieľ Divín                        3 €                1,50 €
 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!