Topoľčianky - arborétum Mlyňany 31.07.2021

PROGRAM:

V ranných hodinách odchod do Topoľčianok, návšteva Zubrej zvernice spojená s kŕmením Zubra európskeho.
Zubria zvernica pri Topoľčiankach vznikla v roku 1958 s poslaním prispieť k záchrane Zubra hôrneho pred vyhynutím.
V súčasnosti môžu návštevníci v tejto zvernici vidieť Zubra európskeho – najväčšieho európskeho cicavca.
Dnes sa chová najmä v Poľsku, ale aj v iných chovných staniciach v Európe, no na Slovensku je to iba v Zubrej zvernici pri Topoľčiankach.


Presun do areálu zámku s rozsiahlym anglickým parkom. Kaštieľ a zámok v Topoľčiankach bol pre svoju krásu, historickú a umeleckú hodnotu
vyhlásený v roku 1970 za národnú kultúrnu pamiatku. Tri renesančné krídla sú v súčasnosti využívané ako hotel s reštauráciou.
V južnom klasicistickom krídle je zriadené múzeum s historickým nábytkom. Originalita a jedinečnosť spočíva aj v jeho múzeu,
v ktorom sa nachádzajú najkrajšie a najvzácnejšie kusy nábytku, porcelánu a hodín na území Slovenska.
 

Národný žrebčín Topoľčianky je národným centrom chovu a šľachtenia koní na Slovensku.
Počas celej jeho existencie pracovníci, jazdci a konce tohto žrebčínu reprezentovali Slovensko
na najvýznamnejších národných a medzinárodných chovateľských, či športových podujatiach.
Súčasťou Národného žrebčínu je aj hipologická expozícia s množstvom zaujímavých exponátov.
 

Popoludní návšteva Arboréta v Mlyňanoch. Špecializované pracovisko Slovenskej akadémie vied, botanická inštitúcia,
spravuje najväčšiu zbierku cudzokrajných drevín na Slovensku a jednu z najbohatších v strednej Európe.
Súčasťou arboréta je rozsiahly park a budova novoklasicistického kaštieľa z roku 1984.
cca o 18:00 hod odchod na cestu späť.
 

CENA: 25 € /os. za dopravu klimatizovaným autobusom, sprievodca CK
 

Nepovinný príplatok : cestovné poistenie UNION – platba pri objednávke 1,30 €/dosp.os., 0,70 €/do 15 r.
                                              orientačné vstupné - platba na mieste v €

                                                          Dosp.os.           6.-15 r.                Senior, študent

Zubria zvernica                              2 €                        1 €                          1,50 €

Zámok Topoľčianky                 6,80 €                  3,40 €                        4,80 €

Žrebčín                                            2 €                        2 €                            2 €

Arborétum Mlyňany                  3,50 €                 1,50 €                       2,50 €

              

ZDIEĽAJTE!