Prírodné a kultúrne krásy Malých Karpát 27.06.2021

Program:

V ranných hodinách odchod zo Žiliny do jaskyne Driny.
Interiér jaskyne pozostáva z úzkych puklinovitých chodieb (Chodba spolupracovníkov, Beňovského chodba,
Sieň Slovenskej speleologickej spoločnosti). Jej podzemné priestory dekoruje bohatá sintrová výplň,
pre ktorú sú typické záclony so zúbkovitým lemovaním.
Ďalej sú zastúpené sintrové vodopády, náteky, pagodovité stalagmity a rôzne formy stalaktitov.
Vyskytujú sa aj sintrové jazierka, napĺňané presakujúcou atmosférickou vodou.
Najkrajší krasový útvar v jaskyni dostal výstižný názov Slonie uši.

Po prehliadke návšteva zámku Smolenice, ktorý bol vybudovaný v 15. storočí.
Smolenický hrad neobývali zo začiatku zemepáni, v 15. storočí patril kráľovi.
Bolo v ňom ubytované vojsko, a plnil úlohu strážneho hradu. Na začiatku 18. storočia,
keď František Rákoczi povstal proti cisárovi a chcel vydobyť Uhorsku samostatnosť,
stal sa Smolenický hrad dejiskom bojov medzi kurucmi a cisárskym vojskom.
Na konci 18. storočia hrad spustol a na začiatku 19. storočia vyhorel, takže zostali z neho iba ruiny.
Na začiatku 20. storočia začali jeho poslední majitelia, Pálfyovci, stavať na hradných ruinách terajší Smolenický zámok,
ktorý dobudovali až po roku 1945.

Popoludní návšteva hradu Červený kameň, ktorý môžeme označiť za najkrajší hrad v Malých Karpatoch.
V 16. storočí bol prestavaný na mohutnú pevnosť s fortifikačným systémom patriacim k vrcholom vtedajšej vojensko-obrannej stratégie.
Hoci na mieste pôvodného kráľovského hradu z 13. storočia postavili v prvej polovici 16. storočia mohutnú pevnosť Fuggerovci,
jeho história sa od roku 1583 do druhej svetovej vojny spája s Pálfiovcami.
Tento významný uhorský rod ho postupne prebudoval na reprezentačné sídlo s bohatou štukovou a freskovou výzdobou interiérov.
Nájdeme tu nádherné šľachtické salóny, luxusné spálne, ale i jedáleň či rytiersku sálu. Hrad Červený Kameň je známy okrem iného i vďaka tomu, že sa tu natáčali filmy ako Princezná Fantaghiró, Šialene smutná princezná či Dračie srdce.

Cca o 17:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny o 19:00 hod.

Cena: 29 € / os. za dopravu zájazdovým autobusom, sprievodcu CK

nástupné miesta: Martin, Žilina, Pov. Bystrica

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 1,30 €/dosp.os., dieťa do 15 r. 0.70 €

Vstupné: Jaskyňa Driny (dosp. os. 6 €, ZŤP a deti od 6-15 r. 3 €, študenti a dôchodcovia 5 €)
                   Zámok Smolenice (dosp. os. 2,50 €, deti a dôchodcovia 1,50 €)
                   hrad Červený kameň (dosp. os. 7 €, ZŤP, dôchodcovia 4,20 €, 6 – 18 r. 3,50 €, deti do 6 r. 1 €)

ZDIEĽAJTE!