Malá Viedeň, zámok Žerotínov, poľský Disneyland a dva zámky na Severnej Morave 04. - 06.06.2021

PROGRAM:


1.deň: 04.06.2021 - piatok


06:00 hod odchod zo Žiliny do Šumperku, cestou bezpečnostná prestávka

10:00 hod prehliadka s miestnym sprievodcom na tému „Kde žili čarodějnice“.
Mesto založené v polovici 13. storočia zažívalo obdobia rozkvetu a blahobytu, ale aj obdobia pádu.
K najtemnejším patria nesporne čarodejnícke procesy v rokoch 1679-94.
Vďaka rozvoju textilného priemyslu v 19. storočí, naopak, zažilo veľký rozmach.
Prichádzali sem obchodníci z Viedne, stavali vily a paláce podľa viedenského vzoru, vďaka čomu si Šumperk vyslúžil prívlastok „Malá Viedeň“.
11:30 hod osobné voľno na obed, počas ktorého je možnosť vystúpiť na Radničnú vežu.
13:00 hod pokračovanie do Veľkých Losín, prechádzka po zámockom parku
14:00 hod prehliadka zámku, ktorého mobiliár predstavuje jedinečný súbor vzácnych umeleckých predmetov z pôvodných žerotínskych zbierok.
Samotný zámok je jednou z najlepšie zachovaných renesančných stavieb na Morave.
Ojedinelú kolekciu kožených a textilných tapiet zo 17. a 18. stor. dopĺňajú nádherné kachle z farebných glazúrovaných reliéfnych kachličiek.
15:15 hod presun ku Papierni, prehliadka výroby papiera
16:30 hod pokračovanie na ubytovanie do Rejvízu
18:00 hod večera, po večeri prechádzka po malebnej osade, ktorá je považovaná za najmalebnejšiu horskú osadu v Jeseníkoch.
Vďaka dobre zachovaným a udržiavaným dreveniciam bol Rejvíz vyhlásený za pamiatkovú zónu. Počas prechádzky občerstvenie v miestnej štýlovej krčme.

2.deň: 05.06.2021 - sobota
po raňajkách prechádzka k Mechovému jazierku a po prestávke na kávu pokračovanie do poľského mestečka Moszna, kde stojí rozprávkový zámok.
Hrad zo 17. stor., ktorého súčasťou bol barokový palác, po požiari rekonštruovali a neskôr sa stal majetkom
rodiny priemyselných magnátov Tiel-Wicklerovcov, ktorá ho vlastnila až do roku 1945.
Rozprávkový zámok, niekedy nazývaný aj palác, má 365 miestností, 99 veží, kaplnku, kaviareň, reštauráciu a hotel.
V minulosti ho navštevovali významní hostia a jedným z nich bol aj cisár Vilhelm II. v roku 1911.
Len časť miestností je určená na prehliadku pre turistov, ktorá trvá približne hodinu. Treba však povedať, že interiér nie je dych berúci.
Skôr sa to dá povedať o exteriéri zámku, ktorý má prívlastok „poľský Disneyland“. O Mosznej koluje veľa legiend a každá z nich má zrnko pravdy.
Park so storočnými dubami a lipami, v ktorom je zámocký palác umiestnený, skrýva tiež svoje tajomstvá. Areál ponúka nekonečné prechádzky po lesných lúkach a okolo jazierka.

Po osobnom voľne na obed presun do Opole, ktoré majú svoje „Benátky“ – domy, týčiace sa priamo z vody rieky Mlynówky.
Úžasnú architektúru železničnej stanice, ktorá kombinuje neogotické, neorenesančné, secesné a noklasicistické prvky
si môže návštevník vychutnať aj v interiéroch, v ktorých je vynikajúca akustika.
Neďaleko stanice začína hlavná pešia zóna na Krakovskej ulici. Prehliadka mesta, ktoré má okrem historických stavieb množstvo umeleckých diel.
V najvyššej budove mesta, v Katedrále Povýšenia svätého Kríža, sa nachádza známy obraz matky Božej Opolskej.
Neorenesančná budova Radnice na Rynku je postavená podľa florentského paláca Vecchio. Námestie si zachovalo stredoveký charakter.
Dodnes na ňom stojí historický Pranier pred Radnicou. Oproti starému mestu na ostrove Pasieka stojí veža, pozostatok niekdajšieho Piastovského hradu.
Večera a ubytovanie ako v predošlý deň.

3.deň: 06.06.2021 - nedeľa
Po raňajkách odchod autobusom do Bruntálu, prehliadka mesta a zámku, ktorého dnešná podoba je výsledkom päťstoročného historického stavebného vývoja.
Najhodnotnejšie interiéry zámku sú sprístupnené verejnosti: zámockú expozíciu tvoria kaplnky na prízemí a prvom poschodí zámku,
ktoré sú zdobené rokokovými nástennými maľbami mimoriadnej kultúrnej hodnoty a vybavené pôvodným mobiliárom z 18. stor.
Pozoruhodná je aj zámocká galéria s dielami talianskych, holandských a nemeckých majstrov 16.-18. stor. zo zbierok veľmajstrov Rádu nemeckých rytierov a zámocká knižnica.
Zámok obklopuje nádherný rozsiahly krajinársky park so sochami, objektom salla tereny, zostatkami mestských hradieb, baštami a jazierkom.
V reprezentačných sálach sa konajú rôzne koncerty, divadelné predstavenia alebo svadobné obrady.
Po osobnom voľne na obed presun do Radune, prehliadka zámku, ktorý je skutočnou perlou novogotického romantizmu.
Pôvodne zemianská kúria s hospodárskym dvorom, pivovarom a rybníkmi, prestavaná v prvej polovici 19. storočia na rezidenciu obklopenú parkom
a oranžériou so záhradami, sa koncom 19. storočia zmenila na prepychový kultivovaný aristokratický dom.
V dnešnej podobe ponúka návštevníkom okrem dobového nábytku v historických miestnostiach, pánskej jedálni, kúpeľni, či toalete
i oku lahodiace kvetinové aranžmá podľa historických námetov. Cenná je zámocká knižnica so 16 000 zväzkami.
Pri našej návšteve absolvujeme druhú návštevnícku trasu, ktorá ponúka unikátnu zámockú oranžériu s priľahlou okrasnou záhradou
a takmer 700 cudzokrajnými rastlinami a citrusovými drevinami. Zámocký park patrí k najvýznamnejším prírodno-krajinárskym areálom Moravského kraja.
V pôvodnej sýpke, kompletne zrekonštruovanej štvorpodlažnej budove, je umiestnené informačné centrum s ponukou darčekových predmetov a informačných materiálov.
17:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 19:30 hod.

Cena: 199 eur/ osoba za dopravu zájazdovým autobusom, ubytovanie 2 noci hotel 3*, 2 x večeru, 2 x raňajky,
                                                 miestneho sprievodcu v Šumperku a sprievodcu CK
Nepovinný príplatok: Union zájazdové poistenie 6 €/ osoba
                                               vstupné – upresníme na jar 2021
Výdavok na mieste: vstupné na náučný chodník Rejvíz informačná cena z r. 2020 = 30 Kč

 

ZDIEĽAJTE!