Malebné Východné Čechy 01.-03.10.2021 a turistika v Adršpašsko-teplických skalách

ROGRAM:

1. deň: 01.10.2021 – piatok
05:00 hod odchod zo Žiliny do Jaroměři, cestou bezpečnostná prestávka.
11:00 hod prehliadka sprístupnenej časti Pevnosti, ktorú dal vybudovať rakúsky cisár Jozef II v r. 1780.
Jej hlavnou úlohou bolo brániť severnú hranicu rakúskej ríše proti Pruskému kráľovstvu, ale mala aj iné využitie:
slúžila ako sklad streliva, zásobáreň jedla, a poskytovala bezpečné ubytovanie pre vojakov a civilné obyvateľstvo.
Prehliadka podzemných chodieb je dobrobružstvo, ktoré návštevníkovi priblíži atmosféru bývalého posádkového mesta.
Niektoré časti sú veľmi stiesnené, preto nie sú v hodné pre každého.

12:00 hod pokračovanie do Babičkinho údolia
12:30 hod osobné voľno na obed
14:00 hod prehliadka zámku Ratibořice a prechádzka po parku, v ktorom sa nachádza Staré bělidlo, Starodávny vodný mlyn,
Babičkina chalúpka, či socha Babičky s vnúčatami. Individuálna prehliadka Rudrůvho mlyna a Vodného mandu – za poplatok.

17:00 hod odchod do Náchoda
17:30 hod exkurzia s ochutnávkou v pivovare Primátor – za príplatok - ktorého pivo bolo v r. 2013 vyhlásené
ako najlepšie na svete a v roku 2016 na súťaži Zlatá pivná pečať České Budějovice získal Primátor polotmavý 13%
Striebornú pečať. 19:30 hod odchod na ubytovanie hotel*** 20:00 hod neskorá večera v mieste ubytovania.


2. deň: 02.10.2021 – sobota
po raňajkách celodenná turistika v Adršpašsko – Teplických skalách.
Vo svete skál a skalných labyrintov je svet úplne iný, neţ na aký sme zvyknutí - jednoducho rozprávkový.
Môţeme obdivovať prírodné výtvory, ktoré pre svoju podobu dostali výstiţné názvy:
Džbán, Homoľa cukru, Zub, Slonie námestie, Čertov most, Milenci...
Značkované chodníky, v niektorých miestach strmo stúpajúce a klesajúce po rebríkoch, striedajú rovinaté úseky.
Na jazierkach je možnosť plavby loďkou a pri výstupe z areálu možnosť občerstvenia.
Turistický okruh Adršpašské skály je dlhý 3,5 km a vyhradíme si naň 3 hodiny po zelenej značke,
aby sme sa dosýta pokochali skalnou nádherou.
Kto prekoná náročný výstup po drevených schodoch k jazierku a absolvuje po ňom plavbu v sprievode vtipného prievozníka, nebude ľutovať.
Počas turistiky si doprajeme prestávky na občerstvenie z vlastných zásob.
Po žltej značke, ktorá vedie cez Vlčiu roklinu prejdeme do Teplických skál.
Trasa je dlhá 5 km. Turisti, ktorí budú mať dostatok energie, môžu vystúpiť na hrad Strmeň, ku ktorému strmo stúpa sústava rebríkov.
Odmenou za námahu bude krásny výhľad na okolie.
Večera a ubytovanie ako v predošlý deň.

 

3. deň: 03.10.2021 - nedeľa
po raňajkách 09:00 hod prehliadka zámku Náchod, ktorý mal počas svojej histórie mnohých majiteľov.
Popri Jánovi Luxemburskom, či pánoch z Dubé k najvýznamnejším patril rod Smiřických.
Aj keď pôvodný hrad neskôr prestavali na zámok, udržal si aj charakter pevnosti.
V 70.tych rokoch min. storočia zámok rekonštruovali a dnes ho môžeme obdivovať nielen v interiéroch,
ale aj v exteriéroch, ktoré sú pôsobivé vďaka svojim sgrafiti.
10:10 hod peší zostup na námestie, prehliadka mesta
11:00 hod pokračovanie autobusom do Nového Města nad Metují
11:30 hod osobné voľno na obed
13:00 hod prehliadka zámku, perlu kladského pomedzia, ktorý je úzko spätý s menom architekta Dušana Jurkoviča.
Zámok v Novom Měste nad Metují je jediný český zámok, na ktorom môžeme vidieť jeho dielo.
Je umiestnený v unikátnom areáli zámockej záhrady so sviežou zeleňou, voňavými kvetmi, členitými terasami a dreveným mostom,
ktorý bol zaradený medzi top 7 mostov v ČR.
Renomovaný slovenský architekt Dušan Jurkovič sa snažil zachovať čo najviac historických atribútov a súčasne zakomponovať nové,
moderné prvky a technické zariadenia. Na Jurkovičovu prácu naviazali aj ďalší architekti, ktorí sa na úpravách zámku podieľali.
Zámok sa tak stal ojedinelým reprezentatívnym sídlom, ktoré poskytovalo pohodlné bývanie.
Interiéry majú borokovú a renesančnú výzdobu, ale zariadené sú v štýle vrcholnej secesie, kubizmu, art deco a funkcionalizmu.
Aj priľahlú záhradu navrhol Dušan Jurkovič. Je rozčlenená na okrasnú v štýle francúzskych záhrad so soškami trpaslíkov
a alegóriami ľudských charakterov a na úžitkovú – ovocnú a zeleninovú.
Architekt navrhol aj vyhrievaný skleník a vodný systém z rieky Metuje, určený na zavlažovanie.

15:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 20:30 hod.

Cena: 149 €/ osoba za dopravu zájazdovým autobusom, ubytovanie 2 noci v izbách s príslušenstvom, hotel*** polopenzia – raňajky bufet,
                                             večera jednotná: polievka a hlavné jedlo, sprievodca CK
Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie do zahraničia UNION 6 €/osoba
Orientačné vstupné: upresníme v pokynoch                            Dosp.os.              +65 r.
                                          Pevnosť Josefov Jičín                                  5 €                      2,50 €
                                          Exkurzia Pivovar Primátor Náchod       6,50 €                  6,50 €
                                          Zámok Ratibořice                                       4,50 €                  3,50 €
                                          Rudrův mlyn – úhrada na mieste         40 Kč                    30 Kč

                                          vodní mandl – úhrada na mieste          40 Kč                   30 Kč
                                        
                                         Zámok Náchod                                               6 €                      4 €
                                         Zámok Nové Město nad Metují                 6 €                      4 €

.

ZDIEĽAJTE!