Obdivuhodné technické pamiatky na Východnom Slovensku 07.08.2021


Program:
06:00 hod odchod zo Žiliny bezpečnostná prestávka na Štrbe, pokračovanie do Fričoviec.
09:15 hod fotozastávka pri kaštieli, ktorý je jedinečný svojou sgrafitovou figurálnou výzdobou zo 17. storočia.
Autor použil kombináciu dvoch farieb – slonovej kosti a sivočierného uhlíka.
Hlavy postáv sú s porovnaním s telom väčšie, keďže sa divák pozerá zdola nahor.
Výber postáv je z rozličných oblastí: antickí bohovia, symbolické postavy ľudských cností,
postavy z uhorskej a poľskej histórie, cisári slávnej ríše Rímskej...
Dnes kaštieľ slúži ako hotel a je v súkromnom vlastníctve.

10:30 hod návšteva Solivaru, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku.
Komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky pochádzajúci zo 17. storočia je unikátny.
K objektom Solivaru patrí aj šachta Leopold, huta, varňa, sklad soli, kováčske dielne a klopačka.
Jamu Leopold začali hĺbiť už v roku 1571 a najimpozantnejšia budova je sklad soli.
Prehliadka komplexu trvá 1,5 hodiny, má dĺžku 1,3 km a štyri objekty:
od Skladu soli 700m výstup do kopca k objektu Gápľa a aj v ostatných objektoch sú viaceré schodiská.
Pre menej zdatných turistov ponúkame malý okruh v budove Skladu soli, ktorý trvá 25 minút.

12:15 hod presun do centra Prešova, osobné voľno na obed.

14:00 hod pokračovanie do oblasti Slanských vrchov, kde sa nachádza tajuplný svet slávnych Opálových baní
15:30 hod návšteva najstaršej opálovej bane na svete, kde ťažba prebiehala až do roku 1922 a ktorej opály
majú pre svoje jedinečné vlastnosti vysokú hodnotu.
Systém podzemných chodieb dosahuje 35 kilometrov a v roku 2015 sa vďaka nadšeniu dobrovoľníkov podarilo bane sprístupniť verejnosti.
Okruh v dĺžke 1 km v nenáročnom teréne pri teplote 4 až 6 °C spolu s výkladom sprievodcu trvá približne hodinu.

16:30 hod odchod na cestu späť, bezpečnostná prestávka na Štrbe
20:30 hod predpokladaný návrat do Žiliny

Cena: € 33/ os za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK


Nepovinný príplatok: vstupné                      dosp.os.                    senior do 70 r.                 nad 70 r.            deti 6-15 rokov             do 6 rokov

                                            múzeum Solivar      5,50 €                                 2,50 €                         zdarma                        2,50 €                       zdarma

                                            vstupné len Sklad soli 2 €                                   1 €                            zdarma                        1 €                              zdarma

                                            Opálové bane              10 €                                10 €                                   10 €                         5,50 €                           5,50 €
 

ZDIEĽAJTE!