Oswiecim - Krakow, Oswiecim

Oswiecim - Krakow                                                                                                                

Návrh programu:

06:00 hod odchod zo Žiliny do Oswiecimu

09:00 hod cca 3,5-hodinová prehliadka Múzea,

                po prehliadke odchod do Krakowa pod Wawel, pešia prehliadka historického centra:
Rynek s príjemnou atmosférou pešej zóny, so známymi Sukienicami, Mariánskym kostolom,

pokračovanie k Barbakanu, osobné voľno.

17:30 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:30 hod.

CENA: 29,00 €/žiak

 
Oswiecim

Návrh programu:

06:00 hod odchod zo Žiliny do Oswiecimu

09:00 hod cca 3,5-hodinová prehliadka Múzea,

               cestou späť možnosť zastávky na nákupy v Bielsko-Biala, alebo návšteva zámockého areálu v Pštine:
rozľahlý krajinársky park ponúka možnosť prechádzky v príjemnom prostredí okolo jazierok - zdarma,
návštevu skanzenu, zubrej obory a samotného zámku, nazývaného aj Poľské Versailles – za príplatok

Predpokladaný návrat do Žiliny od 17:00 hod do 19:00 hod, podľa dohody.

CENA: 22 € /žiak

         

 OBJEDNAJTE SI EXKURZIU DO OSWIECIMU VČAS !

 ZABEZPEČÍME VÁM SLOVENSKY ALEBO ČESKY HOVORIACEHO SPRIEVODCU.
 
 Ako postupovať?
 Požiadavku na približný alebo konkrétny termín nám doručte najneskôr 3 mesiace vopred.
 Na základe vyjadrenia múzea Vám ponúkneme konkrétny termín. Ak Vám bude vyhovovať, je potrebné
 najneskôr do 24 hodín zaslať menný zoznam všetkych osôb s uvedením priezviska a mena.
 Následne Vám termín záväzne potvrdíme a oznámime dátum, do ktorého je potrebné exkurziu zaplatiť.
 V prípade nutnosti ponúknutý termín stornovať, do 20 dní pred realizáciou neúčtujeme žiadne poplatky
 a uhradné zálohy vrátime v plnej výške.
 V mennom zozname môžete do odchodu zmeniť najviac 3 mená na každých 30 osôb.
  V lehote kratšej ako 20 dní pred realizáciou účtujeme poplatky tak, ako sú uvedené vo všeobecných
 a záručných podmienkach na našom webovom sídle v časti „Dôležité dokumenty“ na strane 4.
V prípade zníženia počtu osôb, pre ktoré bola vypočítaná cena,  zvýši sa cena na osobu aritmetickým priemerom.
 Ak si zaplatíte zájazdové poistenie a nebudete sa môcť na exkurzii zúčastniť pre chorobu, odškodní Vás poisťovňa.   
 Viac info o poistení na našom webovom sídle v záložke Poistenie.


 Cena je kalkulovaná zo Žiliny pri predpokladanom počte platiacich 42 osôb za dopravu zájazdovým autobusom,
 vstup do Oswiecimu a sprievodcu CK.
 Pri inom počte platiacich osôb, alebo pri odchode z iného miesta v SR, Vám cenu prepočítame.


 Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 1,3O €/os.
 

 

ZDIEĽAJTE!