Oswiecim - Krakow, Oswiecim

Oswiecim - Krakow                                                                                                                

Návrh programu:

06:00 hod odchod zo Žiliny do Oswiecimu

09:00 hod cca 3,5-hodinová prehliadka Múzea,

                po prehliadke odchod do Krakowa pod Wawel, pešia prehliadka historického centra:
Rynek s príjemnou atmosférou pešej zóny, so známymi Sukienicami, Mariánskym kostolom,

pokračovanie k Barbakanu, osobné voľno.

17:30 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:30 hod.

CENA: 29,00 €/žiak

 
Oswiecim

Návrh programu:

06:00 hod odchod zo Žiliny do Oswiecimu

09:00 hod cca 3,5-hodinová prehliadka Múzea,

               cestou späť možnosť zastávky na nákupy v Bielsko-Biala, alebo návšteva zámockého areálu v Pštine:
rozľahlý krajinársky park ponúka možnosť prechádzky v príjemnom prostredí okolo jazierok - zdarma,
návštevu skanzenu, zubrej obory a samotného zámku, nazývaného aj Poľské Versailles – za príplatok

Predpokladaný návrat do Žiliny od 17:00 hod do 19:00 hod, podľa dohody.

CENA: 22 € /žiak

         

 OBJEDNAJTE SI EXKURZIU DO OSWIECIMU VČAS !

 ZABEZPEČÍME VÁM SLOVENSKY ALEBO ČESKY HOVORIACEHO SPRIEVODCU.

Cena je kalkulovaná zo Žiliny pri predpokladanom počte platiacich 42 osôb za dopravu zájazdovým autobusom,
 vstup do Oswiecimu a sprievodcu CK.
 Pri inom počte platiacich osôb, alebo pri odchode z iného miesta v SR, Vám cenu prepočítame.
 
 Ako postupovať?
 

Cenovú ponuku Vám radi vypracujeme v závislosti od miesta východiska a počtu platiacich žiakov.
 

Ak máte záujem o exkurziu do Múzea Auschwitz - Birkenau v Oswiecime,
je potrebné okrem termínu doručiť menný zoznam žiakov a sprevádzajúcich osôb s uvedením mena a priezviska.
Na základe zoznamu môžeme v múzeu žiadať rezerváciu termínu.
Po jej potvrdení Vám termín záväzne rezervujeme.
V mennom zozname môžete do odchodu zmeniť najviac 3 mená na každých 30 osôb.
 

Do 20 kalendárnych dní pred odchodom môžete rezerváciu stornovať bez toho,
aby sme Vám účtovali akékoľvek poplatky.
Do tohoto termínu požadujeme aj platbu.

Po tomto termíne do 5 kalendárnych dní pred termínom konania je stornopoplatok vo výške
160 eur za skupinu do 30 osôb
300 eur za skupinu od 31 do 60 osôb
480 eur za skupinu od 61 do 90 osôb
 

Menej ako 5 kalendárnych dní do jedného dňa pred odchodom

sa táto suma zvyšuje na 50% z kalkulovanej ceny.
 

Účtovanie stornopoplatkov sa nevzťahuje, ak SR vyhlási PR za červenú, alebo PR vyhlási za červenú SR,  pri vyhlásení výnimočnej epidemiologickej situácie v SR alebo PR, alebo pri odporúčaní štátnych orgánov necestovať.


 V prípade zníženia počtu osôb, pre ktoré bola vypočítaná cena,  zvýši sa cena na osobu aritmetickým priemerom.
 Ak si zaplatíte zájazdové poistenie a nebudete sa môcť na exkurzii zúčastniť pre chorobu, odškodní Vás poisťovňa.   
 Viac info o poistení na našom webovom sídle v záložke Poistenie.


 Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 1,3O €/os.
 

 

ZDIEĽAJTE!