zo zlatého mesta cez šľachtický park a zámok do kláštora Gejzu I.

PROGRAM:

07:30 hod odchod zo Žiliny do Kremnice, v ktorej si v priebehu 14. stor., v čase rozkvetu baníctva a hutníctva,
miestni úradníci a podnikatelia dali postaviť výstavné gotické kamenné domy priechodového
alebo mázhausového typu. Na začiatku 15. storočia  bolo okolo námestia vybudované opevnenie
s obrannými baštami a mestskými bránami, ktoré sa z veľkej časti zachovalo dodnes.
Aj mestský hrad koncom 14. stor. zabezpečili dvojitým opevnením, aby v ňom mohli uskladňovať vyťažené drahé kovy
a zásoby zlatých a strieborných mincí. Stál tu aj hradný kostol, cintorín, väznica, fara a radnica.
Aj keď viaceré meštianske domy museli po 2. sv. vojne asanovať, väčšina honosných, pôvodne gotických budov
sa zachovala dodnes. K dominantám námestia nesporne patrí trojičný stĺp, františkánsky kláštor a mincovňa.

10:00 hod pokračovanie do Topoľčianok, ktoré sa v historických prameňoch spomínajú už v r. 1293.
V druhej polovici 16. storočia si tu šľachtici, ktorí vlastnili pozemky, stavali svoje rekreačné stavby
a hospodárske zariadenia. Tak vznikol Veľký a malý zámok, kostol sv. Kataríny, chov koní, vinohrady
a rozľahlý anglická park, ktorý sa tiahne popri potoku Leveš. Rastú v ňom nezvyčajné dreviny.
Bol vyhlásený za chránenú prírodnú pamiatku a od roku 1996 je zaradený do zoznamu chránených areálov so štvrtým stupňom ochrany.
Vďaka svojej  mimoriadnej kultúrnej a historickej hodnote je park významnou Národnou kultúrnou pamiatkou.

Po prechádzke osobné voľno na obed.

13:00 hod prehliadka zámku, v ktorom je umiestnená expozícia vzácneho dobového nábytku a bytových doplnkov, dobových portrétov, starých hodín, keramiky, kobercov, orientálnych vyšívaných závesov a zbraní.
14:00 hod prehliadka Národného Žrebčína,

15:00 hod pokračovanie do Hronského Beňadiku
16:00 hod prehliadka kláštora, ktorý je známy tým, že ukrýva relikviu Kristovej krvi, ktorú dostal
od kráľa Mateja Korvína v roku 1483 ako dar pri príležitosti posvätenia kostola.
Kráľ Matej I. ju pravdepodobne dostal od pápeža Pavla II. ako poďakovanie za pomoc v boji proti Turkom.
Po prehliadke posedenie v kláštornej čajovni, kde pre pútnikov pripravujú na osvieženie bylinkový čaj.

17:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 19:30 hod                                                     


Cena: 26 €/osoba za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: vstupné – platba pri úhrade zájazdu   dosp.os.          senior       ZŤP                                                 

                               Zámok Topoľčianky                           5,50 €              4 €                    4 €

                               Jazdiareň Topoľčianky                       2 €                   2 €                   2 €
                               Hronský Beňadik                                  2 €                   2 €                   2 €

   

ZDIEĽAJTE!