mesto, ktoré fakt nie je bežné 24.10.2020

Program:
MESTO V MINULOSTI ZMIETANÉ VOJNAMI, DNES OBĽÚBENÝ CIEĽ TURISTOV,
MÁ OKREM PAMIATKY ZAPÍSANEJ NA ZOZNAME UNESCO, OSOBITÉ ČARO.

Jeden z jeho obyvateľov o ňom napísal: Je veľa krás, čo núka svet, no nášmu mestu páru niet, tu krásu stráži čas a hory snežné.
Náš hrad aj lesné úbočia, zrak lákajú po stáročia, to mesto, vravím vám, fakt nie je bežné...
Autor: Jaroslav Šleboda, JADRO.SK s.r.o.

a my sa presvedčíme, že jeho slová sú pravdivé.

PROGRAM:
06:00 hod odchod zo Žiliny do Kežmarku, cestou bezpečnostná prestávka na Štrbe.
09:00 hod predpokladaný príchod do Kžţmarku. Počas pobytu v meste sa prejdeme po starodávnych uliciach a navštívime viaceré pozoruhodnosti. Nezabudneme ani na osobné voľno na obed a posedenie pri kávičke.
V meste, v ktorého chotári sa odohralo trinásť vojen, z toho jedna vyše storočná s blízkou Levočou o právo skladu
a druhá takmer 250-ročná, ktorú viedlo mesto s vlastným hradom, v meste, do ktorého histórie sa zapísali Rákociho protihabsburské povstania,
určite nevynecháme: Drevený evanjelický artikulárny kostol, od roku 2008 zapísaný na listine UNESCO
v rámci zápisu súboru Drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka.
Pri príležitosti 500. výročia v roku 2017 bola vydaná poštová známka s vyobrazením barokového organu,
ktorá získala 2. miesto v súťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku Európskej únie „Les Grands Prix de l’Art Philatélique Belge et Européen“ v Bruseli.

Nový evanjelický kostol postavený v eklektickom štýle so zaujímavými orientálnymi prvkami.
Nachádza sa v ňom Mauzóleum Imricha Thökölyho, majiteľa hradu a bojovníka za náboženskú slobodu v časoch reformácie.
Neskorogotickú baziliku sv. Kríža, ktorá patrí medzi najväčšie a najkrajšie gotické pamiatky na Spiši.
Najstaršie kamenné časti kostola sú z pol. 13. stor. Dnešná podoba stavby pochádza z veľkolepej gotickej prestavby v r. 1444 – 1498.
Prestavbe pomáhalo mesto a majiteľ hradu – rodina Zápoľských.
Medzi najvzácnejšie časti patrí ukrižovaný Kristus z hlavného oltára, ktorý pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče.
Kežmarský hrad, jediný úplne zachovaný hrad na Spiši. Postavenie hradu sa spája s menom rodiny Zápoľských
– prvá písomná správa o hrade je z r. 1463. R. 1528 prevzala hrad do svojho majetku rodina Lasky.
Rôznymi transakciami a zálohovaním sa hrad a nezákonne aj mesto Kežmarok dostalo r. 1579 do rúk rodiny Thököly.
Jej štyri generácie sídlili v Kežmarku do r. 1684. Posledným vlastníkom hradu bol Ferdinand Rueber, od ktorého si mesto r. 1702
zakúpilo hrad do svojho vlastníctva.

Cca 17:00 hod odchod na cestu späť, fotostop v Spišskej Sobote, predpokladaný návrat do Žiliny do 20:30 hod

CENA: 29 € /os. za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: UNION poistenie 1 €/os.

Vstupné:                                                                           dosp.os.                     dôchodca             študent      dieťa do 15 r.                ZŤP
Drevený evanjelický artikulárny a nový kostol      3 €                                  3 €                            2 €               1,50 €                          1,50 €
Kežmarský hrad                                                                6 €                                  3,50 €                      3 €               2,50 €                          3 €

ZDIEĽAJTE!