Dubový háj, dúpence a skalné obydlia 17.10.2020

DOBRÁ NIVA – HONTIANSKE TESÁRE – DUDINCE - BRHLOVCE

PROGRAM:

06:00 hod odchod zo Žiliny do Dobrej Nivy

08:30 hod pešia prechádzka k Dubovému háju. Na tomto jedinečnom mieste rastie 600 dubov a niektoré majú aj 400 rokov.

Na mieste veľkom asi ako 120 futbalových ihrísk, ktoré pôvodne slúžilo ako pasienkový háj, nájdeme bizarné tvary prastarých dubov,

ktoré vyzerajú ako z rozprávky.

Našťastie mu neuškodil pobyt sovietskych vojsk po 68. roku a prežil aj vypaľovanie, výrub, či iné zásahy.
Napriek všetkému si žije ďalej svojim životom: v práchnivejúcich stromoch našli domov mravce a vzácne druhy chrobákov
a v zdravých šumí lístie. Sem-tam počuť kukučku, tu pozerá na Vás sova, na lúke lietajú motýle ...
Nie, nenájdeme tu upravené chodníky, či lavičky na posedenie. Nájdeme tu však stromy pokrútené aj rovné, aj pospletané,
aj pokryté machom.
Keď sa započúvate, zrazu Vám v ušiach zaznie Sládkovič:
Mať žne: a kto to dieťa čičíka?
Šum lístia storočných dubov; a k akej piesni chlapča privyká?
Vietor duje horou hrubou; a pekná pieseň šumnej materi mladuškú dušu len s krásou mieri,
aby celkom syn nezdivel:a preto potom rád on počúva aj keď Poľanou víchor predúva aj mladuchy slovenskej spev.

Po prestávke pokračovanie autobusom smer Hontianske Tesáre, vychádzka do Tesárskej rokliny a k Tesárskym Dúpencom,
ktorých vznik zatiaľ nie je podložený skúmaním. Najpravdepodobnejšie je, že ich vyhĺbili ako úkryty pred Turkami, a možno aj skôr, pri vpáde Tatárov. Nájdeme tu „jednodierku“ „dvojdierku“,... takéto názvy im dali miestni obyvatelia.
Písal o nich aj obdivovateľ prírody, vedec a turista Andrej Kmeť už v roku 1902, napriek tomu sú málo známe.
Po prestávke na obed v Dudinciach pokračovanie autobusom ku skalným obydliam v Brhlovciach.
Do tufu vytesané sa niektoré aj dnes používajú na bývanie. Ani ich vznik nie je jednoznačný. Jedna možnosť sú úkryty pred Turkami
a druhá možnosť predpokladá ich vznik v súvislosti s hospodárením v minulých storočiach, kedy mali slúžiť ako skladovacie priestory.
Expozícia ľudového bývania v jednom z domov prezentuje svojrázny spôsob bývania v tomto regióne.
Medzi exponátmi nájdeme ľudový nábytok a hrnčiarske výrobky.
Po prehliadke odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Źiliny do 19:00 hod.


Cena: 27 €/ osoba za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK
Nepovinný príplatok: domáce Union poistenie 1 €/osoba
 

ZDIEĽAJTE!